Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική οικονομία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μανώλη, Παναγιώτα | Μαρής, Γεώργιος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Παναγιώτα Μανώλη, Γεώργιος Μαρής
  6. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  7. 113 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
  8. 9789606030697