Θεωρία διεθνούς εμπορίου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Τσούνης, Νικόλαος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Νικόλαος Τσούνης
  6. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  7. 171 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
  8. 9789606030543