Πολιτικοί προσανατολισμοί του νέου ελληνισμού : όψεις των πολιτικών προσανατολισμών του νέου ελληνισμού - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

  1. Έκδοση
  2. Καραπάνου, Άννα
  3. πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
  5. 136 σελίδες