Λαπαβίτσας, Κώστας (1961-) [Συγγραφέας]. The euro crisis

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2010
 3. Αγγλικά
  • Πρόκειται για μελέτη οικονομολόγων της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου που ισχυρίζεται ότι η λύση για το πρόβλημα δημοσίου χρέους της Ελλάδας πρέπει να περιλαμβάνει είτε δομική μεταρρύθμιση της ευρωζώνης, είτε έξοδο από τη ζώνη του ευρώ.

   Οι συντελεστές της μελέτης που ανήκουν στην ομάδα Έρευνα για το Χρήμα και τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (Research on Money and Finance, RMF) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (SOAS), και συντονίζονται από τον καθ. Κώστα Λαπαβίτσα, δημοσιοποίησαν πρόσφατα, μελέτη για την τρέχουσα κρίση με τίτλο: 2010 - Κρίση της Ευρωζώνης: Φτώχεια του Δυνατού, Πτώχευση του Αδυνάτου.

   Η μελέτη αποδεικνύει ότι η στρεβλή φύση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης επέτρεψε στη Γερμανία να βελτιώσει της ανταγωνιστικότητά της κατά της περίοδο πριν την κρίση του 2007-9. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προήλθε κυρίως από την πίεση που ασκήθηκε στους γερμανούς εργαζόμενους. Προέκυψαν έτσι πλεονάσματα στο γερμανικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία αντισταθμίζονται από ελλείμματα στα ισοζύγια της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και άλλων χωρών της περιφέρειας.

   Υπάρχουν λοιπόν δύο στρατηγικές εναλλακτικές προτάσεις - λύσεις για τις χώρες της περιφέρειας:

   Ι. Η πρώτη είναι η μεταρρύθμιση της ευρωζώνης που θα περιλαμβάνει δημοσιονομική χαλάρωση, διεύρυνση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, εγγυημένο ελάχιστο μισθό, και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας.

   ΙΙ. Η δεύτερη είναι η έξοδος από την ευρωζώνη με υποτίμηση των εθνικών νομισμάτων και αναδιάρθρωση του χρέους.

   Biblionet