1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Οικονομική ύφεση (Έννοια)
    2. 2010- (Γεγονός)
    3. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)