Διοίκηση επιχειρήσεων : ηγεσία & συνεργασία σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020

 1. Manifestation
 2. Bateman, Thomas S. | Snell, Scott (1958) | Konopaske, Robert
 3. Γκάσης, Παύλος
 4. Σαρρή, Κατερίνα Κ. | Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος | Δελιάς, Παύλος
 5. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020
 6. xxv, 662 σελίδες ; 30 εκ.
 7. 9789604188154
 8. Μετάφραση του: Management : leading & collaborating in a competitive world. 13η έκδοση.
Εξώφυλλο του έργου
  • Περιέχει:
   ΜΕΡΟΣ 1 ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Η Διοίκηση και η Διαχείριση, Παράρτημα Α, Το Εξωτερικό και το Εσωτερικό Περιβάλλον, Η Διοικητική Λήψη Αποφάσεων,
   ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, Ο Σχεδιασμός και η Στρατηγική Διοίκηση (Στρατηγικό Management), Η Ηθική, η Εταιρική Ευθύνη και η Αειφορία, Παράρτημα Β, Το Διεθνές Management, Η Επιχειρηματικότητα, Παράρτημα Γ,
   ΜΕΡΟΣ 3 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η Επιχειρησιακή Δομή, Η Οργανωτική Δεξιότητα, Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Η Διοίκηση του Ποικιλόμορφου Εργατικού Δυναμικού,
   ΜΕΡΟΣ 4 Η ΗΓΕΣΙΑ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Η Ηγεσία, Υποκινώντας (δίνοντας κίνητρο) για Απόδοση, Η Ομαδική Εργασία, Η Επικοινωνία,
   ΜΕΡΟΣ 5 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ, Ο Διοικητικός Έλεγχος, Η Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Παράρτημα Δ, Η Δημιουργία και η Διαχείριση της Αλλαγής.

   Biblionet