Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936 , Τόμος Β' - Ανατύπωση δεύτερης έκδοσης. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Hering, Gunnar (1934-1994)
  4. Παρασκευόπουλος, Θόδωρος
  5. Ανατύπωση δεύτερης έκδοσης
  6. Gunnar Hering ; μετάφραση Θόδωρος Παρασκευόπουλος.
  7. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008
  8. 681-1355 σελίδες ; 24 εκατοστά
  9. 9789602503171
  10. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια σελίδες 1293-1355
Εξώφυλλο έκδοσης