Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936 , Τόμος Β' - Ανατύπωση δεύτερης έκδοσης. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008

  1. Έκδοση
  2. Hering, Gunnar (1934-1994)
  3. Παρασκευόπουλος, Θόδωρος
  4. Ανατύπωση δεύτερης έκδοσης
  5. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008
  6. 681-1355 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. 9789602503171
  8. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια σελίδες 1293-1355
Εξώφυλλο έκδοσης