1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Αρχείο σε pdf
  6. 321.21 MB
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Ήταν αρχείο jpg που μετετράπη σε pdf, οπότε διαβάζεται μόνο με μεγέθυνση, δεν έχει γίνει στο βιβλίο OCR (Optical Character Recognition). Το αρχείο pdf δεν είναι αναγνώσιμο από τα λογισμικά ανάγνωσης των εντυπο-ανάπηρων. Προστέθηκε μόνο για τους μερικώς βλέποντες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μεγέθυνσης για να βλέπουν το υλικό στον υπολογιστή σε μεγεθυμένη μορφή.
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.