Στατιστική : θεωρία, εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ - 3η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2011

  1. Έκδοση
  2. Χάλκος, Γεώργιος Εμμ.
  3. 3η έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2011
  5. 580 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
  6. 9789604023943