Εγκληματολογία : σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις - Τρίτη έκδοση ανανεωμένη. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014

 1. Έκδοση
 2. Σπινέλλη, Καλλιόπη Δ.
 3. Τρίτη έκδοση ανανεωμένη
 4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
 5. xix, 344 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. 9789605623135
 7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [301]-326) και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Το παρόν έργο «Εγκληματολογία - Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις» αποτελεί μια πραγμάτευση του αντικειμένου της Εγκληματολογίας. Εκτός από τον προσδιορισμό του γνωστικού κλάδου της Εγκληματολογίας και της μεθοδολογίας της, είναι απαραίτητη η μελέτη του εγκλήματος, της εγκληματικότητας, του εγκληματία και του θύματος.

   Στην αρχή του έργου, όπου η συγγραφέας ασχολείται με την επιστήμη της Εγκληματολογίας, παρουσιάζεται η σχέση αυτής με τις άλλες ποινικές επιστήμες, οι ειδικότεροι κλάδοι και οι διακρίσεις της, η ιστορική εξέλιξή της και οι σύγχρονες εγκληματολογικές κατευθύνσεις (συγκριτική εγκληματολογία, κριτική εγκληματολογία κ.λπ.). Στη συνέχεια αναλύονται οι τέσσερις πυλώνες της Εγκληματολογίας, ήτοι το έγκλημα (υπό νομική και εγκληματολογική άποψη), ο εγκληματίας (τυπολογίες εγκληματιών, φύλο, ηλικία, ημεδαπός και αλλοδαπός εγκληματίας), το θύμα και η αντίδραση στο έγκλημα.

   Ακολούθως αναπτύσσεται η μεθοδολογία της Εγκληματολογίας με αναφορές στις έννοιες-κλειδιά για την κατανόηση εγκληματολογικών ερευνών, στις ερευνητικές δυσχέρειες, στις μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Εγκληματολογίας (φιλοσοφική, θετικιστική, πειραματική κ.ά.), στα διάφορα είδη των ερευνών και στις έρευνες με βάση τις επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές (π.χ. της ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην αναζήτηση των αιτίων ή των γενεσιουργών παραγόντων των εγκλημάτων, όπου παρουσιάζονται οι διάφορες σχολές αναφορικά με το θέμα, όπως η κλασική σχολή, η θετική σχολή, ο ψυχολογικός-ψυχιατρικός θετικισμός, οι μαρξιστικές θεωρήσεις, οι κοινωνιολογικές θεωρίες κ.ά., ενώ, τέλος, εξετάζονται η πρόκληση και οι προκλήσεις της Εγκληματολογίας.

   Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

   Νομική Βιβλιοθήκη