1. Πρόσωπο
  2. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  3. Εγκληματολογία
  4. Βιογραφικό σημείωμα
Φωτογραφία προσώπου