Ξενοφώντος, Κωνσταντίνος

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Ο Κωνσταντίνος Ξενοφώντος κατέχει πτυχίο Επιστημών της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς επίσης και τους μεταπτυχιακούς τίτλους MPhil και PhD in Education, με ειδίκευση στη Μαθηματική Παιδεία, από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή περιοδικά. Η πιο πρόσφατη ερευνητική του δουλειά καταπιάνεται με το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και το μάθημα των μαθηματικών. Ασχολείται, επίσης, με το δημιουργικό γράψιμο. Διηγήματά του διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς στην Κύπρο και την Ελλάδα και περιλαμβάνονται σε ομαδικές συλλογές διηγημάτων.