Χατζησωτηρίου, Χριστίνα

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα
  • Η Χριστίνα Χατζησωτηρίου έλαβε πτυχίο Επιστημών Αγωγής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθως, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, MPhil in Education, και διδακτορικό τίτλο, PhD in Education, με ειδίκευση τη διαπολιτισμική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με θεματική τον εξευρωπαϊσμό της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης και ερευνητικό έργο αναφορικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει ευρέως σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους.