Νευροψυχολογία : εγκέφαλος και συμπεριφορά - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Martin, G. Neil
 4. Μεσσήνης, Λάμπρος | Αντωνιάδης, Γ.
 5. Μεσσήνης, Λάμπρος | Αντωνιάδης, Γ.
 6. Δεύτερη έκδοση
 7. G. Neil Martin ; μετάφραση-επιμέλεια Λ. Μεσσήνης, Γ. Αντωνιάδης
 8. Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων, 2005
 9. 564 σελίδες : Εικόνες ; 24 εκατοστά
 10. 960286849X
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • 1. Νευροψυχολογία: Η ιστορία, οι στόχοι και μέθοδοί της
   2. Ο εγκέφαλος Ι: Βασική νευροφυσιολογία
   3. Ο εγκέφαλος II: Βασική νευροανατομία
   4. Ημισφαιρικός εντοπισμός και πλευρίωση των λειτουργιών
   5. Μετωπιαίοι λοβοί: Γνωστική λειτουργία, κοινωνική συμπεριφορά και προσωπικότητα
   6. Διαταραχές της αντίληψης
   7. Κινητικές διαταραχές
   8. Νευροψυχολογία της γλώσσας και γλωσσικές διαταραχές
   9. Μνήμη
   10. Συναίσθημα - Φυσιολογικά χαρακτηριστικά
   11. Άνοιες
   12. Διαταραχές του συναισθήματος και της σκέψης
   13. Ανάπτυξη και ανάκαμψη λειτουργιών
   14. Νευροψυχολογική εκτίμηση
   Παράρτημα: Πηγές Πληροφόρησης για τη Νευροψυχολογία
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο Όρων

   Politeianet