Ψηφιακό Βιβλίο: Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψηφιακό τεκμήριο
DAISY κειμένου
AMELib
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Συμπιεσμένα αρχεία DAISY σε zip
1.07 MB
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.