Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αθήνα: Διόνικος, 2011

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αγγελάκη, Μαρίνα
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
Αθήνα: Διόνικος, 2011
606 σελίδες : εικονογράφηση
9789606619625
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
cover

Πρόλογος -- Εισαγωγή / Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος -- Α Μέρος. Το κοινωνικό περιεχόμενο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και η παραδοσιακή "κοινοτική μέθοδος" στην παραγωγή ευρωπαϊκών κοινωνικών δικαιωμάτων / Αγγελος Στεργίου -- Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού ως εργαλείο αμοιβαίας μάθησης και μεταφοράς καλών πρακτικών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης / Μαρίνα Αγγελάκη -- Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και μηχανισμοί υποστήριξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο / Νίκος Ναγόπουλος -- Ο ρόλος των Επιτροπών στην οικοδόμηση της Κοινωνικής Ευρώπης : οι Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας / Ανδρέας Φερώνας, Κωνσταντίνος Γεώρμας -- Ευρωπαϊκή Ενωση και Συμβούλιο της Ευρώπης : πολιτική και ευρωπαϊκά κοινωνικά δικαιώματα / Δημήτρης Βενιέρης -- Β Μέρος. Η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης / Μαρία Καραμεσίνη -- Οι εργασιακές σχέσεις στην Ε.Ε. : κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις / Χριστίνα Καρακιουλάφη -- Η συμμετοχή των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις / Θεόδωρος Κουτρούκης -- Κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια και η στρατηγική της κοινωνικής ένταξης της Ε.Ε. / ΧριστόφοροςΣκαμνάκης -- Η προσέγγιση της Ε.Ε. στην υιοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η ελληνική περίπτωση / Κωνσταντίνος Γεώρμας -- Πολιτικές και εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης / Μαρίνα Αγγελάκη -- Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα συστήματα υγείας των χωρών μελών / Χαράλαμπος Οικονόμου -- Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική για την μετανάστευση και το αξίωμα της επιλεκτικής μετανάστευσης / Απόστολος Καψάλης -- Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση / Γιώργος Σταμέλος -- Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελλάδας / Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος -- Τοπική κοινωνική πολιτική, αποκέντρωση και Ευρωπαϊκή Ενωση / Νίκος Τράντας -- Το δίκτυο ως φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρνησης της Ε.Ε. : το παράδειγματων δικτύων πόλεων / Αντώνης Καρβούνης.