Ψηφιακό Βιβλίο: Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;

  1. Digital-item
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Αρχείο σε μορφή word
  6. 695.96 KB
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993