Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; : επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών - Αθήνα: Κριτική, 2005

 1. Manifestation
 2. Ζαφειρόπουλος, Κώστας
 3. Αθήνα: Κριτική, 2005
 4. 270 σελίδες ; 25 εκ.
 5. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 6. 9602184086
 7. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  • Το βιβλίο παρουσιάζει τις κυριότερες μεθόδους εκπόνησης και συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Περιγράφει
   - τις τεχνικές εύρεσης του θέματος της εργασίας,
   - τη βιβλιογραφική ενημέρωση με χρήση των νέων τεχνολογιών των βιβλιοθηκών,
   - τη χρήση των περιοδικών και άλλων πηγών στο Διαδίκτυο,
   - τη χρήση δευτερογενών πηγών δεδομένων.
   Εξηγεί με κατανοητό τρόπο τις μεθόδους που επιτρέπουν τη διεξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων εμπειρικών ερευνών. Για το σκοπό αυτό αναλύει τις τεχνικές εκείνες που συνιστούν τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και αφορούν την κατασκευή και τον έλεγχο του ερωτηματολογίου και τη θεωρία της δειγματοληψίας.
   Περιγράφει τις κύριες στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, που χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλές επιστημονικές εργασίες, χωρίς να αναφέρεται στη μαθηματική τους τεκμηρίωση. Παρουσιάζει και εξηγεί τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας όπως τη συμμετοχική παρατήρηση, τις ομάδες εστίασης, την προσωπική συνέντευξη, τη μελέτη αρχειακού υλικού, την ανάλυση περιεχομένου, τη μελέτη ευχρηστίας.
   Εντοπίζει και αναπτύσσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι παραπάνω μέθοδοι ώστε να παραγάγουν ερμηνεύσιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
   Τέλος, το βιβλίο περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο συγγραφής της επιστημονικής εργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα διεθνών επιστημονικών εντύπων.

   Biblionet