Γεωγραφία της εργασίας : εργατική δράση, ευέλικτη απασχόληση και χωρικές ανισότητες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Γκιάλης, Στέλιος
  2. Herod, Andrew (1964-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Μια Εισαγωγή στη Γεωγραφική σκέψη για τους εργαζόμενους και την εργασία
   2. Εργασία και κεφάλαιο στις σύγχρονες κοινωνίες: θεωρητικά στοιχεία και προσεγγίσεις για τη σχέση τους
   3. Η σημασία του τόπου, του χώρου και της γεωγραφικής κλίμακας για την εργασία και τους εργαζόμενους
   4. Ευέλικτη εργασία και χώρος
   5. Εργατικός Διεθνισμός και Αντιφάσεις της Παγκοσμιοποίησης ή, γιατί το τοπικό ενίοτε εξακολουθεί να είναι σημαντικό σε μια παγκόσμια οικονομία
   6. Φράουλες και ατσάλι: αγώνες εργατών στην Ελλάδα κατά των άτυπων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης κατά την περίοδο της κρίσης
   7. Εργαζόμενοι, κρίση και χωρική αναδιάρθρωση
   8. Συμπερασματικά: η σημασία της γεωγραφικής γνώσης για την εργασία και τη δράση των εργαζομένων