Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη : τι και γιατί - Νέα διευρυμένη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2011

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παντελιάδου,Σουζάνα
  3. Νέα διευρυμένη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2011
Εξώφυλλο του έργου