Πολιτισμικές συνιστώσες της πολιτικής διαδικασίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Παντελίδου Μαλούτα, Μαρία
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 183 σελίδες : πίνακες
  6. 9789606030659