Αβραμίδου, Αμαλία [Συγγραφέας]. Αττική κεραμική

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το προτεινόμενο σύγγραμμα έχει δύο στόχους: α) την εισαγωγή προπτυχιακών φοιτητών στις βασικές παραμέτρους μελέτης της αρχαίας ελληνικής κεραμικής με έμφαση στα σχήματα, τεχνοτροπία και θεματολογία των αττικών αγγειών της αρχαϊκής και κλασικής εποχής, και β) την ανάλυση της θρακικής εικονογραφίας βάσει αντιπροσωπευτικών αττικών αγγείων, διακοσμημένων με θέματα που αντανακλούν τις αλληλοπεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης.
   Ο διττός ρόλος ενός τέτοιου συγγράμματος έρχεται να προσθέσει μια νέα προσέγγιση στην έρευνα της αρχαίας Θράκης, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν τόσο με την αττική κεραμική και αγγειογραφία, όσο και με τη θρακική μυθολογία και τα εκάστοτε ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα των δύο περιοχών (Αθήνα-Θράκη). Το σύγγραμμα δεν ακολουθεί μια μονομερή τεχνοϊστορική προσέγγιση του υλικού, αλλά επεισέρχεται σε θέματα εμπορίου και πολιτιστικών επαφών μεταξύ των δύο περιοχών, με στόχο την σκιαγράφηση ενός συνολικού πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η θρακική εικονογραφία. Επομένως, το σύγγραμμα είναι κατάλληλο και για πιο εξειδικευμένους αναγνώστες (μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάσκοντες), αλλά και για αγγλόφωνα προγράμματα, χάρη στην αγγλική μετάφραση του κάθε κεφαλαίου.
   Το βιβλίο απαρτίζεται από επτά κεφάλαια, εκ των οποίων τα δύο πρώτα πραγματεύονται τη σημασία της κεραμικής στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και ειδικότερα το ρόλο των αττικών αγγείων (κεφ. 1, 2). Ακολουθεί ένα πιο εξειδικευμένο κεφάλαιο με τις αλληλεπιδράσεις Αθήνας και Θράκης (κεφ. 3) και έπεται η ανάλυση αντιπροσωπευτικών αττικών αγγείων με θρακική εικονογραφία (κεφ. 4). Τέλος, ένας Επίλογος συνοψίζει τα θέματα που εξετάστηκαν παραπάνω (κεφ. 5). Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από αγγλική μετάφραση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση, ενώ πλούσιο εποπτικό υλικό με χάρτες και εικόνες βρίσκεται στο Παράρτημα (κεφ. 6). Ένα τελευταίο κεφάλαιο (κεφ. 7) διαθέτει διαδραστικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση του υλικού και προετοιμασία των φοιτητών για τις εξετάσεις.

   Κάλλιπος