Αβραμίδου, Αμαλία

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα