1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2017
  3. Ελληνικά
    • Η μεθοδολογία της Σύγχρονης Ελεγκτικής βήμα-βήμα, με ταυτόχρονη επισήμανση του Ελεγκτικού Κινδύνου σε κάθε είδος ελέγχου της επιχείρησης. Γραμμένο από ένα μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών που έχει διδάξει για περισσότερα από 10 χρόνια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το βιβλίο συνδυάζει με τρόπο συστηματικό και εύληπτο τη θεωρία με την εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Προορίζεται για τους σπουδαστές Λογιστικής αλλά εκτιμάται ιδιαίτερα και από τους επαγγελματίες λογιστές.

      Βιβλιονέτ