Ελεγκτική

Έννοια
Ελληνικά
Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα -- Ελεγκτική