Κοτζάμπαση, Αθηνά Π. [Συγγραφέας]. Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις

  1. Work (Individual)
  2. 2011
  3. Ελληνικά
    • Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων αγγίζει αναγκαία και ζητήματα που ανήκουν στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, όπως είναι η διαίρεση ανάμεσα στην "ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα", καθώς επίσης και θέματα της κοινωνιολογίας και των σπουδών φύλου, όπως είναι η διάκριση ανάμεσα στις "βιολογικές διαφορές" και τις "κοινωνικές ανισότητες" των φύλων. Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων κρίνεται απαραίτητη για τη σφαιρική ανάλυση και, εντέλει, για την ερμηνεία των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου.

      BiblioNet