Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011

Bibliographic Info

Manifestation
xx, 216 σελίδες ; 24 εκατοστά
978-960-445-744-1
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές (σελίδες 119-213) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Συμβατική ελευθερία στο διαζύγιο και περιορισμοί -- Τεχνητή αναπαραγωγή και βιολογικές διαφορές -- Θρησκευτικοί γάμοι και διαπολιτισμικότητα