Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011

  1. Manifestation
  2. Κοτζάμπαση, Αθηνά Π.
  3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011
  4. xx, 216 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. 9789604457441
  6. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές (σελίδες 119-213) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
    • Συμβατική ελευθερία στο διαζύγιο και περιορισμοί -- Τεχνητή αναπαραγωγή και βιολογικές διαφορές -- Θρησκευτικοί γάμοι και διαπολιτισμικότητα