Η άλλη Ελλάδα, 1950-1965 [Αρχείο Κ. Μεγαλοκονόμου] - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2007

Bibliographic Info

Manifestation
Μαραγκόπουλος, Άρης
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Τόπος, 2007
197 σελίδες : Φωτογραφίες ; 28 εκατοστά
9789606760273
Εξώφυλλο έκδοσης