Η άλλη Ελλάδα, 1950-1965 [Αρχείο Κ. Μεγαλοκονόμου] - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2007

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μεγαλοκονόμος, Κωνσταντίνος (1914-1992)
  4. Μαραγκόπουλος, Άρης (1948-)
  5. Πρώτη έκδοση
  6. [φωτογραφίες Κ. Μεγαλοκονόμου] ; εισαγωγή, σχόλια, χρονολόγιο Άρης Μαραγκόπουλος
  7. Αθήνα: Τόπος, 2007
  8. 197 σελίδες : Φωτογραφίες ; 28 εκατοστά
  9. 9789606760273
Εξώφυλλο έκδοσης