Η άλλη Ελλάδα, 1950-1965 [Αρχείο Κ. Μεγαλοκονόμου] - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2007

  1. Έκδοση
  2. Μεγαλοκονόμος, Κωνσταντίνος (1914-1992)
  3. Μαραγκόπουλος, Άρης (1948-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Τόπος, 2007
  6. 197 σελίδες : Φωτογραφίες ; 28 εκατοστά
  7. 9789606760273
Εξώφυλλο έκδοσης