1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1950-1965 (Γεγονός)
    4. Φωτογραφικά λευκώματα (Έννοια)