Ελλάδα -- Ιστορία -- 1950-1965 -- Φωτογραφικά λευκώματα

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1950-1965 (Γεγονός)
    4. Φωτογραφικά λευκώματα (Έννοια)