Ελλάδα -- Ιστορία -- 1950-1965 -- Φωτογραφικά λευκώματα

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. 1950-1965 (Event)
    4. Φωτογραφικά λευκώματα (Concept)