Βοβός, Παναγής (1978-) [Συγγραφέας]. Τεχνικό σχέδιο για ηλεκτρολόγους μηχανικούς

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2016
 3. Ελληνικά
  • Τo "Τεχνικό Σχέδιο" αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία του μηχανικού. Είναι η γραφική γλώσσα επικοινωνίας του με άλλους μηχανικούς, κατασκευαστές ή επιχειρηματίες. Από το ευρύτατο φάσμα εφαρμογών της τεχνικής σχεδίασης το παρόν σύγγραμμα επικεντρώνεται στο κομμάτι που απασχολεί τον ηλεκτρολόγο μηχανικό.
   Αρχικά παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία του μηχανολογικού σχεδίου, γιατί κρίνεται απαραίτητο κάθε μηχανικός να μπορεί να "διαβάσει" ή να σχεδιάσει μία απλή μηχανολογική εφαρμογή.
   Στη συνέχεια εστιάζουμε στο ηλεκτρολογικό σχέδιο, ξεκινώντας από τη σχεδίαση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και φτάνοντας μέχρι την εκπόνηση μίας πλήρους ηλεκτρολογικής μελέτης. Έχουμε λάβει υπόψη μας τους νέους κανονισμούς για την τυποποίηση συμβόλων και προδιαγραφών.
   Το σύγγραμμα αυτό ξεχωρίζει, διότι παρουσιάζει με έγχρωμα διαγράμματα και φωτογραφίες την αντιστοίχιση της συμβολικής γλώσσας του σχεδίου με τον πραγματικό κόσμο. Αν αυτή η σχέση εντυπωθεί στον νέο μηχανικό, τότε μπορεί να ελέγξει ευκολότερα την ορθή υλοποίηση κυκλωμάτων ή να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις ή προσθήκες.
   Οι σύντομες, αλλά περιεκτικές, επεξηγήσεις του τρόπου λειτουργίας των διάφορων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και κυκλωμάτων δεν αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τα συγγράμματα εγκαταστάσεων ή άλλων ηλεκτρολογικών εφαρμογών.
   Σκοπεύουν να δώσουν μία εικόνα του τι αντιπροσωπεύουν πρακτικά τα σχέδια, ώστε ο μηχανικός να μπορεί να ανιχνεύσει λάθη στο στάδιο της μελέτης.
   Το βιβλίο περιέχει:
   - όψεις, τομές, διαστάσεις, σπειρώματα,
   - κυκλώματα διακοπτών και φωτισμού,
   - βασικές αρχές σχεδίασης αυτοματισμών,
   - κυκλώματα ασθενών ρευμάτων,
   - σχεδίαση εσωτερικής εγκατάστασης,
   - παραδείγματα, λυμένες & άλυτες ασκήσεις,
   - σχεδίαση με CAD.
   Η εμπειρία μας στη διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνικό Σχέδιο" στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ μάς καθοδήγησε στην οργάνωση της ύλης για διδακτικούς σκοπούς. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα και λυμένες και άλυτες ασκήσεις. Έτσι ο μελλοντικός ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορεί να αποκτήσει ευχέρεια στα θέματα που τον αφορούν στη "γλώσσα" του Τεχνικού Σχεδίου.

   BiblioNet