Βοβός, Παναγής (1978-)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1978
 4. Καθηγητής πανεπιστημίου
 5. Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 6. Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας υπολογιστών
Φωτογραφία προσώπου
  • Ο Παναγής Βοβός γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1978. Είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο τη διαχείριση και τον έλεγχο δικτύων ισχύος. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Από το εαρινό εξάμηνο του 2007 και μέχρι το 2013 του ανετέθη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ως διδάσκων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Π.Δ. 407/80), η διδασκαλία και το εργαστήριο στα μαθήματα«Μηχανολογικό Σχέδιο-Μηχανουργείο» τα χειμερινά εξάμηνα και «Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Σχέδιο» τα εαρινά εξάμηνα. Από το χειμερινό εξάμηνο του 2011 τα μαθήματα διδάσκονται σε ένα εξάμηνο με την ονομασία «Τεχνικό Σχέδιο». Το έτος 2009-2010 του ανετέθη η θεωρία του μαθήματος «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί», από το εαρινό εξάμηνο του έτους 2007-2008 έως και το εαρινό εξάμηνο του έτους 2008-2009, καθώς και το εαρινό εξάμηνο το έτους 2009-2010, του ανετέθη η διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος «Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά» ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Από το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2007-2008 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 του ανετέθη η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθήματων «Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά», από το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2007-2008, έως και το εαρινό εξάμηνο του έτους 2009-2010 του ανετέθη η διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος «Ηλεκτρικές Μετρήσεις» ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 διεξήγαγε το φροντιστήριο του μαθήματος ‘Συστήματα Ισχύος και Μηχανές’ (‘Power Systems and Machines’) που διδάσκετε στο 3ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος και συμπεριλαμβάνετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.Το εαρινό εξάμηνο του ίδιου έτους διεξήγαγε το εργαστήριο του μαθήματος ‘Ισχύς και Μηχανές’ (‘Power and Machines’) που διδάσκετε στο 2ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος της ίδιας Σχολής. Μεταξύ Ιανουαρίου 2004 και Νοεμβρίου 2005 εργάστηκε σαν εξωτερικός συνεργάτης του Προγράμματος Μεταφέρσιμων Ικανοτήτων (Transferable Skills Programme) του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου όπου και βοήθησε στην διεξαγωγή των σεμιναρίων Πληροφορικής: 1)Introduction to writing WEB pages, 2)More HTML, 3)Graphing you Data, 4)Introduction to Minitab, 5)UNIX II. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 οργάνωσε και διεξήγαγε το φροντιστήριο του μαθήματος ‘Συστήματα Ισχύος και Μηχανές’ (‘Power Systems and Machines’) που διδάσκετε στο 3ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος και συμπεριλαμβάνετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ίδιας Σχολής. Το εαρινό εξάμηνο του ίδιου έτους διεξήγαγε το εργαστήριο, αλλά και το φροντιστήριο του μαθήματος ‘Ισχύς και Μηχανές’ (‘Power and Machines’) που διδάσκετε στο 2ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής. Για την ίδια περίοδο βοήθησε στη διεξαγωγή του εργαστηρίου του μαθήματος ‘Εξομοίωση Δικτύων Ισχύος’ (‘Network Simulation’) που περιλαμβάνεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής. Στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος σχεδίασε, οργάνωσε και διεξήγαγε μία ‘διαδικτυακή εικονική Αγορά Ενέργειας’ (‘WEB-based Virtual Power Market’). Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 διεξήγαγε το εργαστήριο του μαθήματος ‘Ισχύς και Μηχανές’ (‘Power and Machines’) που διδάσκετε στο 2ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής. Το ίδιο εξάμηνο βοήθησε στη διεξαγωγή του προπτυχιακού εργαστηριακού μαθήματος ‘Powerway’ του 3ου έτους που διεξάγετε στο εργαστήριο Ηλεκτρικές Μηχανές και Κινητήρια Συστήματα (‘Electric Machines and Drives’). Τέλος, για την ίδια περίοδο προσέφερε ενισχυτική διδασκαλία πάνω στις βασικές έννοιες των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στην τάξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Πανεπιστήμιο Πατρών