Σαντοριναίος, Μάνθος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Ελληνική
  5. Προσωπική ιστοσελίδα
    • Δραστηριοποιείται σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν στον Ψηφιακό Πολιτισμό. Σπούδασε στο Παρίσι στην Beaux Arts (ζωγραφική) και στο Πανεπιστήμιο Paris 8 (Διδακτορικό στο τμήμα Τέχνη και η Τεχνολογία της Εικόνας ΑΤΙ) . Έχει σκηνοθετήσει ταινίες και εκπομπές για την τηλεόραση. ( 1985 – 95) Τα έργα της πρώτης καλλιτεχνικής του περιόδου ανήκουν στο χώρο της βίντεο τέχνης, και του πολυθεάματος, ενώ τα έργα της δεύτερης καλλιτεχνικής του περιόδου ανήκουν στο χώρο των διαδραστικών εγκαταστάσεων, της εικονικής πραγματικότητας και των δικτύων. Τα έργα αυτά έχουν παρουσιασθεί σε Φεστιβάλ και Μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.