1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σαντοριναίος, Μάνθος
  2. Ζώη, Σταυρούλα
  3. Δημητριάδη, Νεφέλη
  4. Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης
  5. Μπαρδάκος, Γιάννης
 2. Ακαδημαϊκή συγγραφή
 3. 2015
 4. Αθήνα
 5. Ελληνική
  1. Τέχνες του θεάματος
  2. Τέχνη και τεχνολογία
  3. Τέχνη, Ψηφιακή
  1. Αποθετήριο Κάλλιπος