Σαντοριναίος, Μάνθος [Συγγραφέας]. Από τις σύνθετες τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή τέχνη

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
  4. Ακαδημαϊκή συγγραφή
  5. Αθήνα