Νομισματική θεωρία και πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2002

 1. Manifestation
 2. McCallum, Bennett T. (1935-)
 3. Πασχάλη, Μαριάννα | Σταματίου, Γρηγόρης
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Κριτική, 2002
 6. 402 σελίδες : Εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 7. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 8. 9789602182475
 9. Περιλαμβάνει γλωσσάρι
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Πρώτο μέρος: Οι βάσεις της νομισματικής ανάλυσης
   1. Μια εισαγωγή στην νομισματική οικονομική
   2. Βασικές έννοιες
   3. Η Ζήτηση του χρήματος
   4. Η προσφορά του χρήματος
   Δεύτερο μέρος: Νομισματική και μακροοικονομική
   5. Το στατικό κλασικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα
   6. Σταθερός πληθωρισμός
   7. Δυναμικές μεταβολές του πληθωρισμού
   8. Ορθολογιστικές προσδοκίες
   9. Πληθωρισμός και ανεργία: Εναλλακτικές θεωρίες
   10. Χρήματα και προϊόν: Ένα αναλυτικό πλαίσιο
   Τρίτο μέρος: Νομισματική πολιτική
   11. Ανάλυση εναλλακτικών κανόνων πολιτικής
   12. Κανόνες και διακριτική παρέμβαση της νομισματικής πολιτικής
   13. Κανόνας Χρυσού: Ένα σύστημα περιεκτικού χρήματος
   14. Νομισματική ανάλυση ανοικτής οικονομίας
   15. Μια στρατηγική για τη νομισματική πολιτική
   Προβλήματα
   Βιβλιογραφία

   Politeianet