Πασχάλη, Μαριάννα

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα