Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του έργου "The End of European Integration: Anti-Europeanism Examined" / Γιαταγάνας, Ξενοφών Α. [Μεταφραστής]