Το αβέβαιο μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

 1. Έκδοση
 2. Taylor, Paul Graham (1939-)
 3. Γιαταγάνας, Ξενοφών Α. (1948-)
 4. Μαραβέγιας, Ναπολέων Ν. (1955-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2010
 7. 308 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602187036
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Κατάλογος πινάκων

   Πρόλογος

   Εισαγωγή

   Οι διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

   Η αντιευρωπαϊκή στάση

   Οι αντιευρωπαϊστές

   Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

   Η θεωρία της ολοκλήρωσης στις αρχές του 21ου αιώνα: βάση για αποσύνθεση;

   Η ΕΕ στην εξωτερική πολιτική: η ικανότητα δράσης στους οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς του ΟΗΕ

   Οι ευρωπαϊκές αξίες: γιατί είναι σημαντικές;

   Το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο: άμυνα, κοινωνική πολιτική και προϋπολογισμός

   Συμπεράσματα

   kritiki