Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του έργου "Leading change" / Σοκοδήμος, Ανδρέας [Μεταφραστής]