Ηγέτης στις αλλαγές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Kotter, John P. (1947-)
 4. Σοκοδήμος, Ανδρέας
 5. Ανδρέου, Μαρία
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Κριτική, 2001
 8. 197 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 9. Business Management ; 7.
 10. 9789602182178
 11. Μετάφραση του: Leading change
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Περιεχόμενα
   Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης
   Πρόλογος
   Μέρος i
   Το προβλημα της αλλαγης και η λυση του
   κεφάλαιο 1
   Ο μετασχηματισμός ενός οργανισμού: γιατί οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν;
   Κεφάλαιο 2
   Η επιτυχημένη αλλαγή και η δύναμη που την καθοδηγεί
   Μέρος ιι
   Η διαδικασία των οκτω φασεων
   Κεφάλαιο 3
   Δημιουργώντας την αίσθηση της αναγκαιότητας
   Κεφάλαιο 4
   Διαμορφώνοντας τον καθοδηγητικό συνασπισμό
   κεφαλαιο 5
   αναπτύσσοντας όραμα και στρατηγική
   Κεφάλαιο 6
   Μεταδίδοντας το όραμα της αλλαγής
   Κεφάλαιο 7
   Διευρύνοντας τη βάση των μεταρρυθμίσεων
   Κεφάλαιο 8
   Επιτυγχάνοντας βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα
   Κεφάλαιο 9
   Εμπεδώνοντας τα οφέλη και προωθώντας περαιτέρω αλλαγές
   Κεφάλαιο 10
   Ενσωματώνοντας νέες μεθόδους στη φιλοσοφία του οργανισμού
   Μέρος ιιι
   Οι συνέπειες για τον 21ο αιωνα
   Κεφάλαιο 11
   Ο οργανισμός του μέλλοντος
   Κεφάλαιο 12
   Ηγεσία και διαρκής μάθηση