Ηγέτης στις αλλαγές.pdf

Ψηφιακό τεκμήριο
Κείμενο
AMELib
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αρχείο pdf σε μορφή εικόνας (image only)
Αρχείο σε μορφή PDF
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.