Ψυχομάνης, Σπύρος Δ. [Συγγραφέας]. Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2009
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται θέματα σχετικά με το δίκαιο του τραπεζικού συστήματος, όπως η οικονομική και νομισματική ένωση και βασικοί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θεσμοί, τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και η άσκηση εποπτείας στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Στο δεύτερο μέρος έμφαση δίνεται στο δίκαιο τραπεζικών εργασιών και στους γενικούς κανόνες που το διέπουν.
   Σκοπός της εκδόσεως του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει το φοιτητή, το σπουδαστή, τον κάθε ενδιαφερόμενο στην ευχερή απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων του τραπεζικού δικαίου. Αλλά και ο νομικός της έρευνας και της πράξης μπορεί να βρει στις σελίδες του έναν ενδιαφέροντα ίσως πρόλογο για τα επιμέρους ζητήματα.

   BiblioNet