Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Θερίου, Νικόλαος (1957-)
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Νικόλαος Θερίου
 6. Αθήνα: Κριτική, 2005
 7. 356 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 8. Business : Management ; 37.
 9. 9789602184349
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [349]-356.
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος 
   Κεφάλαιο 1. Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής
   Κεφάλαιο 2. Η στρατηγική διοίκηση στην πράξη
   Κεφάλαιο 3. Στρατηγική ανάλυση: Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
   Κεφάλαιο 4. Στρατηγική ανάλυση: Το ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
   Κεφάλαιο 5. Το όραμα της επιχείρησης
   Κεφάλαιο 6. Επιλογή στρατηγικής: Στρατηγική σε επίπεδο αγοράς ή κλάδου
   Κεφάλαιο 7. Επιλογή στρατηγικής: Εταιρική στρατηγική
   Κεφάλαιο 8. Αξιολόγηση στρατηγικής
   Κεφάλαιο 9. Εφαρμογή της στρατηγικής
   Γενική βιβλιογραφία
   Ilsas