Εγχειρίδιο δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Νίκας, Νικόλαος Θ.
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Νίκας, Νικόλαος Θ.
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018
 7. 882 σελίδες ; 25 εκατοστά
 8. 9789605688349
 9. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Η παρούσα β΄ έκδοση του εγχειριδίου του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως υπαγορεύθηκε όμως και από τη θέση σε ισχύ (10.1.2015) του νέου Κανονισμού 1215/2012, Βρυξέλλες Ια, που επέφερε επίσης σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο των διευρωπαϊκών εκτελέσεων.

   οσδελnet