Νίκας, Νικόλαος Θ.

  1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Αστικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο
  4. Νομική Σχολή ΑΠΘ
Φωτογραφία προσώπου