Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας : θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, ένδικα μέσα - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018

  1. Έκδοση
  2. Νίκας, Νικόλαος Θ.
  3. Τρίτη έκδοση
  4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018
  5. 859 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-568-833-2
  7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες xxv-xxvi)
Εξώφυλλο έκδοσης