Θεμελιώδεις έννοιες στο διεθνές δημόσιο δίκαιο - 2η έκδοση, επαυξημένη και διορθωμένη. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
2η έκδοση, επαυξημένη και διορθωμένη
xx, 764 σελίδες ; 24 εκατοστά
978-960-568-138-8
Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [753]-756) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Η δεύτερη έκδοση φιλοδοξεί να συμπληρώσει – αλλά όχι να ολοκληρώσει – την τεράστια και διαρκώς εξελισσόμενη ύλη του γνωστικού αντικειμένου∙ έτσι, προστέθηκαν κεφάλαια για την Κρατική Ευθύνη και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα κεφάλαια για τις Πηγές του Διεθνούς Δικαίου και τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους από τον αναγνώστη.

Σάκκουλας Α.Ε.