Χατζηκωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Θ. [Συγγραφέας]. Θεμελιώδεις έννοιες στο διεθνές δημόσιο δίκαιο

Έργο (αυτοτελές έργο)
2013
Ελληνικά
  • Οι "Θεμελιώδεις έννοιες στο διεθνές δημόσιο δίκαιο" αποτελούν την πιο πρόσφατη απόπειρα συγγραφής ενός διδακτικού εγχειριδίου που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που επιχειρεί να αποτυπώσει την εμπειρία των συγγραφέων από τη διδασκαλία του Διεθνούς Δικαίου σε Ελλάδα και Γαλλία. Υπό αυτή την έννοια, το παρόν βιβλίο προορίζεται για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες, ως συμπλήρωμα στη διδασκαλία που διεξάγεται στα αμφιθέατρα.
    Παράλληλα, το βιβλίο αποτυπώνει το προσωπικό στίγμα των συγγραφέων και εμπλέκει τον αναγνώστη σε μια διαρκή συζήτηση πάνω στους πυλώνες του Διεθνούς Δικαίου, και τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες της διεθνούς έννομης τάξης. Ακολουθεί την κλασική δομή των βιβλίων που καταπιάνονται με το ζήτημα αυτό, ξεκινώντας από τις ιστορικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές διαδρομές του Διεθνούς Δικαίου, τα υποκείμενα και τις πηγές του, και καταλήγει με την έννομη τάξη που συγκροτούν τα Ηνωμένα Έθνη.
    Πρόκειται για μια θεματική αλληλουχία που εκτυλίσσεται μέσα από δυναμικές εντάσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από τα υποκείμενα και τις πηγές του Διεθνούς Δικαίου και που ταυτόχρονα αντανακλούν στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε διαφορετικές έννομες τάξεις. Η συζήτηση γύρω από το Διεθνές Δίκαιο, τη φύση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του, εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες ιδέες και παράγει γνώση και αμφιβολία. Οι συγγραφείς ευελπιστούν, ότι το παρόν βιβλίο θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό, ώστε οι φοιτητές/τριες να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που αποκομίζουν από την ενασχόλησή τους με το Διεθνές Δίκαιο, και να συγκροτήσουν πληρέστερα τη νομική τους παιδεία.

    BiblioNet